กิจกรรม

กิจกรรม

[โปรโมชั่น] Topup & Spend Ruby (3 ก.ค. ~ 31 ก.ค.)

[GM]PapaBear 2024.07.04(Thu) 09:48
0조회수


โปรโมชั่นเติมและใช้จ่าย Ruby กลับมาอีกครั้ง !

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 3 ก.ค. (00:01 น.) ~ 31 ก.ค. (23:59 น.) 


▶ เติม Ruby สะสมครบตามที่กำหนดก็รับของรางวัลพิเศษได้เลยทันที !
• เติม Ruby สะสมครบ 1,500: Legendary Pet Food (x20) / Sapphire (x250) / Small Pet's Heart (x10)
• เติม Ruby สะสมครบ 5,000: Legendary Pet Food (x30) / Sapphire (x500) / Small Pet's Heart (x15)
• เติม Ruby สะสมครบ 10,000: Legendary Pet Food (x50) / Sapphire (x1,000) / Big Pet's Heart (x1)
• เติม Ruby สะสมครบ 15,000: Legendary Pet Food (x100) / Sapphire (x2,000) / Big Pet's Heart (x1)
• เติม Ruby สะสมครบ 30,000: Legendary Pet Food (x150) / Sapphire (x3,000) / Big Pet's Heart (x2)
• เติม Ruby สะสมครบ 50,000: Legendary Pet Food (x200) / Sapphire (x5,000) / Special Ooparts Chest Ver.2 (x1) / Ooparts Summon Achievement Chest Ver.3 (x2)


▶ ใช้จ่าย Ruby สะสมครบตามจำนวนที่กำหนด ก็รับรางวัลไปเลย !
• ใช้ Ruby สะสมครบ 1,500: Heroic Combo EXP Scroll (x5) / Sapphire (x100) / Heroic Pet Food (x20).
• ใช้ Ruby สะสมครบ 5,000: Heroic Combo EXP Scroll (x10) / Sapphire (x250) / Heroic Pet Food (x50).
• ใช้ Ruby สะสมครบ 10,000: Heroic Combo EXP Scroll (x20) / Sapphire (x500) / Heroic Pet Food (x100).
• ใช้ Ruby สะสมครบ 15,000: Heroic Combo EXP Scroll (x30) / Sapphire (x1,000) / Heroic Pet Food (x200).
• ใช้ Ruby สะสมครบ 30,000: Heroic Combo EXP Scroll (x50) / Sapphire (x2,000) / Heroic Pet Food (x400).
• ใช้ Ruby สะสมครบ 5,000: Heroic Combo EXP Scroll (x70) / Sapphire (x3,000) / Ooparts Summon Achievement Chest Ver.3 (x1)


Disclaimer:
• กรุณารับของรางวัลก่อนหมดเวลากิจกรรม เมื่อจบกิจกรรมแล้วจะไม่สามารถรับย้อนหลังได้อีก
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล / รายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comment
0/1000

กิจกรรม Post Status